Mitt namn är Vidar Jonsson Wallin och jag har jobbat som elittränare i över 17 år, där har jag kommit i kontakt med och väglett flertalet högpresterande elitidrottsmän, många av dem på landslagsnivå. Jag har tidigt i min karriär intresserat mig för människans beteende och det har gjort att de utbildningar jag genomgått allt som oftast handlat om hur människor agerar individuellt och i grupp.

Jag är idag utbildad som -Diplomerad Professionell Coach och NLP Business Communication Practitioner vid Gothia Akademi samt har även en Idrottspsykologisk bakgrund från utbildning vid universitetet.

Med utbildning och mångårig praktiskt erfarenhet från idrottsvärlden har jag lärt mig flertalet tekniker och modeller som är effektiva att jobba med för att leda individer och grupper framåt. m

Jag jobbar delvis med katalyserande coachning och NLP (Neurolingvistisk programmering) som innebär att genom frågor och olika modeller vägleda dig mot dina mål och din framgång. Svaren finns inom dig, det gäller bara att vrida och vända på frågeställningarna tills svaret känns genuint och verkligt för dig. Genom en effektiv målsättningsplan så skapar vi en målbild för dig att arbeta för – målet är bara en del i resan.
"Join the ride..."
Ta kontakt med mig så tittar vi på ert behov/önskemål...