”Vissa tror på turen, några på slumpen och en del knäpper händerna, tittar mot himlen och hoppas på hjälp. Mina erfarenheter säger mig att framgång inte kommer av sig själv! Framgång handlar om att samarbeta, planera och tillsammans sätta upp en gemensam målbild! Först då kan en grupp sätta kursen mot uppgiften”

Teamcoachning

Efter många år som elittränare har jag fått mycket praktiskt erfarenhet av hur grupprocesser fungerar i verkligheten och hur viktig kommunikationen mellan gruppmedlemmarna är för att nå sina mål. Ska en grupp ha hållbara resultat så krävs det att strukturerna är tydliga, målsättningarna är förankrade med medlemmarna och ambitionen till samarbete är stark.
Är de delarna på plats för gruppen så blir det mycket lättare att agera med ett ledarskap istället för chefskap.

Det pratas ofta om att det inte går att göra någon enkel "quick fix" för att lösa en grupps låsningar men ibland kan en föreläsning eller en utbildning ta en grupp åt rätt håll, få dem att reflektera över hur miljön och kommunikationen ser ut för just dem. 

För ert/ditt lag, arbetsgrupp eller företag
Att bygga ett starkare lag baserat på reflektioner och övningar på individ-, grupp- och lag nivå är ett effektivt sätt att knyta ihop gruppen och se till att värderingarna är starkare för ert ändamål. För vissa grupper handlar ändamålet om att bli lönsammare och för andra att bryta ner motståndet som står på andra sidan planhalvan, oavsett vilket är det viktigt att samarbetet, planeringen och målbilden är synkroniserad bland gruppmedlemmarna. På så vis blir det lättare att maximera ert resultat!

Hur går coachningen till?

Vid teamcoachning så startar den med en teoretisk föreläsning som även innehåller praktiska moment där deltagarna är aktiva i sin process att komma framåt. Därefter gör vi ett upplägg som för er grupp i önskad riktning.  

Coachningområden

Vanliga frågeställningar inom teamcoachning:
  • Hur kommunicerar er grupp bättre?
  • Få ert lag, arbetsgrupp eller företag att sätta upp effektiva målsättningar - visioner att jobba för.