Föreläsning/Workshop

Föreläsningarna blandas med praktiska övningar som gör att deltagarna blir aktiva, känner en delaktighet och fler inlärningssinnen aktiveras. Det tillsammans med en del teori och skön storytelling från livet gör att det finns mycket liv i föreläsningen.

Konceptföreläsningar inom:

  • Äg omklädningsrummet! - Hur kan tränare skapa en större effekt på sitt snack före, under och efter match?
  • Ändra dina tankar och du skapar ett annat resultat
  • Coachande ledarskap inom idrotten
  • Målsättningar - Hur jag gör den effektiv?
  • Presentationsteknik - Optimera din Powerpoint 

För företaget

Samla arbetsgruppen eller avdelningen för en föreläsning/workshop och skapa lite nya tankar och arbetssätt hos er. Engagerade medarbetare driver företaget och affärerna framåt.
Föreläsning:

  • Ändra dina tankar och få ett annat resultat! 45-90 min

Ta kontakt med mig så tittar vi på ert behov/önskemål...

För skolan

För att inspiriera eleverna så är det många gånger spännande att höra vilka möjligheter varje individ har så länge fokuseringen och motivation håller dig på rätt kurs. 
Ha en workshop med eleverna där de får tänka till hur mycket de kan påverka sin egen utveckling och framtid!
Föreläsning:

  • Hur tar du fram diamanten i dig själv? 60 min, Handlar om målsättningar - ändra dina tankar och få ett annat resultat - utmaningar.

Ta kontakt med mig så tittar vi på ert behov/önskemål...

För idrottslaget

Genom föreläsning plus en workshop inom dessa ämnen så kommer ert lag få större förståelse för hur viktig kommunikationen är för framgång, hur ni gör er målsättning effektiv och vad som motiverar individerna att sträva framåt.
Föreläsning:

  • Mental träning - Hur kan du använda dig praktiskt av det? 60-90 min
  • Vilka beteenden skapar ett framgångsrikt lag? 60-90 min

Ta kontakt med mig så tittar vi på ert behov/önskemål...